Algemene voorwaarden

De Upstarter is lid van het NRTO.

Algemene voorwaarden NRTO lidmaatschap

Klik hier om de pdf te bekijken

Gedragscode NRTO

Klik hier om de pdf te bekijken

Klachtenregeling De Upstarter

Klik hier om de pdf te bekijken. Wanneer je een klacht indient, zal die met vertrouwelijkheid worden behandeld.

Via het NRTO zijn wij aangesloten bij De Geschillencommissie

Wij handelen volgens de algemene voorwaarden van het NRTO. Dat betekent dat klachten worden behandeld door een onafhankelijke derde. Klik hier om naar de website van De Geschillencommissie te gaan.

Examens:

Aan het einde van jouw opleiding bij De Upstarter toetsen we jouw leerresultaten aan de hand van een praktische toets, bijvoorbeeld door het coachen van cliƫnt tijdens de coaching opleiding. Wanneer deze toets onvoldoende wordt voldaan, heb je nog twee herkansingsmogelijkheden om jouw certificaat te behalen. Wanneer deze drie mogelijkheden niet tot een voldoende leiden, kunnen wij je niet van een diploma voorzien.

Responstijd:

Wij streven ernaar uw vragen binnen twee werkdagen te beantwoorden.