Hoe blijf je in een positieve vibe met jezelf en/of je partner nu je 24/7 met elkaar een (kleine) ruimte deelt?

De kwaliteit van je relaties bepaalt de kwaliteit van je leven. Zeker nu je ineens 24/7 met je partner, kids of jezelf een ruimte deelt. Hoe blijf je met elkaar en jezelf in een opbouwende liefdevolle dynamiek? En hoe zorg je ervoor dat je een team blijft? Juist nu confrontatie onvermijdelijk is en je (mogelijk) onder druk staat. In dit artikel geeft Mariëtte je een inkijkje in systemisch werk. Ze vertelt wat systeemtherapie is, wat de drie grote thema’s zijn in een relatiesysteem en hoe je ervoor zorgt dat je in een goede dynamiek komt (of blijft). 

 

Wat is Systeemtherapie?

Ons leven, onze problemen en onze relaties bestaan in een context. Systeemtherapie leert je contextueel te denken. We zijn niet één persoon, we zijn verschillende personen, in verschillende situaties. Vanwege de maatregelen rondom het Corona virus, waarbij we thuis moeten werken en social contact moeten vermijden, is onze sociale context veranderd. Hierdoor komen er andere kanten van onszelf naar boven, en hebben we andere soorten uitdagingen. Deze tijd geeft ons de ruimte voor verdieping en verbinding. Om met aandacht aanwezig te zijn. Bij jezelf en de ander. Systeemtherapie geeft inzicht in welke kanten, ego’s of rol-patronen worden getriggerd in een context. Het gaat er vanuit dat alle ego’s helpend zijn, maar soms teveel of te weinig ruimte innemen. Via systemisch werk wordt helder wat je kunt doen om tot een gezonde balans in het systeem te komen. Dat kan je innerlijk systeem zijn, maar ook het systeem met je partner of kids.

Je luistert om te willen begrijpen, niet om je eigen punt te kunnen maken.

Drie grote thema’s van een relatie systeem

De key om in een opbouwende dynamiek met jezelf en elkaar terecht te komen is om echt goed te luisteren. Iedere kant van jezelf, elke gevoel, ego, of rol die jij of je partner aanneemt heeft een belangrijke boodschap. Een kernkwaliteit. Probeer die te zien en te ontrafelen. Probeer die positieve kant de ruimte te geven, en de doorgeschoten kant te begrenzen. In een relatiesysteem zijn er meestal drie grote thema’s waar er conflicten ontstaan namelijk: macht en controle, trouw en nabijheid, respect en erkenning. Wat deze thema’s betekenen en hoe je de balans kan herstellen (of behouden) lees je hieronder. 

 

Macht en Controle

Bij dit thema gaat het erom wie degene is die de beslissingen maakt. Wie doet een stap naar achter en geeft die ander zeggenschap? 

Er bestaat geen relatie zonder een machtsdynamiek. Je kunt macht hebben over iemand. En macht hebben in een situatie.

Macht in een situatie is een constructieve kracht. Macht over iemand anders hebben, is het uitoefenen van controle en dat houdt ieder in het systeem vast. Jezelf dus ook. Zelfs als die machtspositie in de eerste instantie comfortabel voelt. Kijk eens naar je huidige relatie, of je relatie hiervoor. Wie was degene die voornamelijk de beslissingen nam? Was dit gelijk verdeeld of scheef? Bij wat voor soort machtsbalans voel jij je prettig?

 

Trouw en nabijheid 

De belangrijkste vraag voor dit thema is: wie kan ik vertrouwen, who has my back? Het gaat erover dat je het gevoel hebt dat je verbonden bent met je partner, en dat je erop vertrouwt dat hij of zij loyaal aan je is. Relatietherapeut Esther Perel merkt bij de stellen uit haar praktijk op dat -als het aankomt op het thema vertrouwen- we grofweg één van deze twee standpunten innemen: Het geloof dat er altijd iemand is waarop we kunnen rekenen, of het geloof in de noodzaak van onze zelfredzaamheid.

Hoe zit dat bij jou? Stel dat het echt mis gaat, geloof je dan dat je er alleen voor staat en je jezelf staande moet houden? Of geloof je dat er altijd mensen zijn die je helpen, en dat je door hen gedragen zal worden?

De vraag is wat zwart-wit gesteld. Maar wanneer we in angst zijn, dan gaat onze fight, fly or freeze modus aan. En dat wordt getriggerd door dit soort diepe overtuigingen. 

 

Respect en erkenning 

Het is essentieel in een relatie dat je laat zien dat je de ander waardeert en respecteert. Ieder persoon drukt zijn of haar liefde op een ander soort manier uit. Auteur Gary Chapman onderscheid vijf verschillende liefdestalen. Namelijk: woorden (geef je de ander vaak complimenten, benoem je wat je fijn vindt), fysieke aanraking (seks maar ook knuffelen of een schoudermassage), het geven van cadeau’s (groot en klein), het vrijmaken van quality time (hebben jullie een date night, of momenten op de dag dat jullie bewust met aandacht connecten) en daden van dienstbaarheid (zoals het wegbrengen van het vuilnis of het strijken van de was). 

 

Schrijf voor jezelf op wat jouw top 5 is qua liefdestalen: woorden, fysieke aanraking, cadeau’s, quality time en dienstbaarheid. Vraag je partner dit ook te doen. Of bedenk hoe dit was met je ex. Misschien zitten jullie liefdestalen erg op een lijn. Maar misschien ook niet. Dan is het leuk om op te merken wanneer je partner jou liefde geeft, terwijl je dat normaal gesproken niet door had. En probeer elkaar wat vaker liefde te geven in elkaars voorkeurstaal.

————————

Wordt jij enthousiast van dit soort inzichten? Neem dan eens een kijkje op pagina van de relatie en systeem coach opleiding. We beginnen 20 september weer met een nieuwe ronde!