Workshops voor bedrijven

Leer door te doen

Onze op maat gemaakte en verdiepende trainingen bevatten de juiste mix van theorie, praktijkvoorbeelden, teambuilding en doen. Wij geloven dat je het snelst leert door nieuwe kennis direct toe te passen op een probleem waar jouw organisatie of team tegenaan loopt. En dat je samen, in een krachtig teamverband, verder komt dan alleen.

Systemisch werk

Ons leven, onze problemen en onze relaties bestaan in een context. In deze training systemisch werk leer je contextueel te denken. We zijn niet één persoon, we zijn verschillende personen, in verschillende situaties. In deze course leer je zien hoe ieder probleem bestaat binnen de dynamiek en interactie van het systeem. Je krijgt inzicht in systeem dynamieken en onderliggende krachtenvelden. Je gaat bedrijfsopstellingen ervaren en zelf geven. 

Coachend leiderschap

In het Coachend leiderschap programma van De Upstarter zetten we leiderschap in om een verschil te maken. Deelnemers leren hoe ze in multidisciplinaire teams toewerken naar een gemeenschappelijk einddoel. Ze snappen hoe ze hun teamleden gemotiveerd houden en hoe ieder individu blijft groeien in zijn rol. We houden het eindresultaat en het belang van de klant voor ogen, maar stellen de menselijkheid en het werkproces centraal.

Enthousiast geworden?

Neem contact op met Dion en laat hem weten aan wat voor soort training jij behoefte hebt. Hij kan je helpen inschatten of onze verdiepende trainingen het best aansluiten bij jouw wens of dat we een traject op maat voor je maken.