Manifesteer een leven ‘on your terms’, juist in deze tijd

Ik heb mijzelf nooit gezien als ondernemer. Toch heb ik twee succesvolle bedrijven opgericht ‘De Upstarter’ en ‘Make Love Work’. Ik ben niet slimmer, sterker of beter dan jij. Ik kijk op een heel specifieke manier naar de wereld waardoor het me is gelukt om de uitdagingen op mijn pad te overwinnen. En een leven on my terms te creëren. Dit perspectief wil ik graag met jou delen. Misschien is het een nieuwe blik op de wereld, misschien is het voor jou een bekrachtiging in hoe je al denkt. Ik ben er niet om jou de les te lezen. Ik vertel mijn waarheid zodat jij die van jezelf kan herkennen.  

Het eerste deel van mijn visie gaat over de tijd waarin we nu leven. Het tweede deel over de stap die we in mijn beleving hebben te zetten. 

 

De tijd waarin we leven

We leven in een tijd waarin er heel veel aan het verschuiven is. Er is een paradigma shift gaande. ‘Het oude systeem’ is langzaam aan het afbrokkelen, althans datgene wat ons niet meer dient. De manier waarop onze samenleving werd gerund, met een overwegend masculine energie gaat niet meer op. Dat kunnen we o.a. heel goed merken aan de grote verdeeldheid die er heerst over het Covid-beleid. Er is een groeiend aantal mensen dat behoefte heeft aan een andere aanpak, die minder vanuit angst en controle gestuurd is. 

We mogen shiften naar een wereld waarin we vertrouwen op onze eigen kracht. Waarbij we onszelf zien als autoriteit en ons tegelijkertijd open en lerend opstellen. 

 

Emotionele volwassenheid. 

Een belangrijkste stap die we hebben te zetten is de groei naar emotionele volwassenheid. Emotionele volwassenheid betekent dat je je emoties kan beheersen. Dat is iets anders dan controleren. Het beheersen van je emoties betekent dat je ze volledig toelaat, je durft je emoties te doorvoelen en je kan ze op een verbindende manier uiten. 

Het zijn de verstoorde relaties in deze wereld die vrijwel alle problemen veroorzaken. 

Emotionele volwassenheid betekent dat je in staat bent om oprecht naar een ander te luisteren. En ruimte te geven aan verschillende perspectieven. Ook als het perspectief van een ander je raakt. 

Het niet-begrijpen en zelfs niet willen begrijpen van mensen die anders denken dan jij, is een teken van een onvolwassen emotionele ontwikkeling. 

Emotionele volwassenheid betekent dat je gezond met geld om kan gaan. Omdat je emoties als hebzucht en angst kan beheersen. Je stapt uit de gouden kooi wanneer je voelt dat je jouw ziel niet meer in je werk kwijt kan. Je laat hebzucht los of de angst om niet rond te kunnen komen. Je zoekt met een helder hoofd naar nieuwe mogelijkheden.

Emotionele volwassenheid betekent dat je de wereld ziet als een waardevolle spiegel die reflecteert waar jij nog handelt vanuit gebrek of angst in plaats vanuit overvloed en liefde. 

 

Meester van deze tijd

We leven in een transitieperiode waarin van alles aan het verschuiven is. Daardoor kan het leven woelig aanvoelen. Vanuit de oude systemen er er een poging tot orde en controle. Wat tot op zekere hoogte prima is. We hebben in iedere samenleving een bepaalde mate van stabiliteit nodig. Het dingetje is alleen dat het leven niet volledig te controleren valt. De andere kant van de medaille is daarom chaos omarmen: het leven in haar volle intensiteit toelaten. En daarmee alle emoties die zij in ons losmaakt.  

Als je weet hoe je jouw emoties kan beheersen in plaats van controleren dan ben je meester van deze tijd. 

 

Dus de hamvraag is: hoe groei je naar emotionele volwassenheid toe?

Door de volledige verantwoordelijkheid te nemen over jouw leven. En de vinger die wijst naar de ander, of de maatschappij naar jezelf laat wijzen. Jij bent degene in charge. Jij bent degene met de kracht om jouw leven te transformeren. 

Toen ik 26 jaar was besefte ik me: ik pas niet (meer) in het traditionele systeem. Ik heb zeven jaar gewerkt als docent en heb echt geprobeerd om mee te draaien… maar het stroomt niet. Ik mag mijzelf gaan zien als autoriteit. Ik mag datgene wat ik mis, zelf gaan realiseren. Ik heb de afgelopen acht jaar enorm veel fouten gemaakt en enorm veel geleerd Omdat ik steeds in de spiegel durf te kijken, de les pak en daarop voort bouw. Het resultaat: twee succesvolle bedrijven. Ik leef on my terms, vanuit overvloed.  

There is an expiration date of blaming your parents or society.

Kortom: we kunnen wijzen naar de ander, maar laten we wijzen naar onszelf. Want daar ligt de power. Het is aan jou en mij om het vanaf vandaag anders te doen. Om te vertrouwen op onze eigen autoriteit. Om het leven dat we graag willen zien zelf vorm te geven. In het vertrouwen dat we de klappen die we krijgen kunnen dragen. En dat we van de fouten die we maken zullen leren. Laten we samen pionieren naar een meer bewuste maatschappij waarbij de masculine en feminine energie met elkaar in balans is.