Waar bestaat jouw familie systeem uit en welke invloed heeft dit op je?

Een familieopstelling helpt je met de rite naar volwassenwording. Een onderdeel van die reis naar volwassenwording is om op je plek te gaan staan in je systeem. De eerste stap die je daarvoor hebt te zetten is het toe-eigenen van schuld (zie: drie redenen waarom jij niet op je plek staat). De tweede stap is het accepteren van je lot. Je lot zou je kunnen omschrijven als ‘de package deal’ die je maakt door als kind te worden geboren in jouw systeem van herkomst. Het zijn alle mooie en alle pijnlijke ervaringen die jij meekrijgt. Ervaringen die jouw talenten, hart en geest slijpen tot wie je nu bent. 

Je lot accepteren

Als je jezelf verzet tegen jouw lot ga je van je plek, terwijl je op je plek de kracht hebt dit te dragen. Vanuit loyaliteit naar onze familie willen we soms de ander ‘bevrijden’ uit een pijnlijke situatie. Uiteraard is het mooi om compassie te tonen naar je geliefden, maar het is niet de bedoeling om het leed van de ander te gaan dragen. Dit is in een opstelling vaak een emotioneel proces omdat kinderen het moeilijk vinden om hun ouders, broers of zussen in pijn te zien. Zo kan het voorkomen dat een jongere broer opkomt voor zijn oudere broer die wordt gepest. Hij gaat dan op de plek van zijn oudere broer staan. Daarmee staan beide broers niet op hun plek en niet in hun kracht. Het is het lot van het jongere broertje, en zijn verantwoordelijkheid om met die pijn te zijn, de pijn van het zien van zijn broer die steeds wordt gekleineerd door zijn omgeving. En het is de verantwoordelijkheid van de grote broer om zijn eigen leed op te lossen en voor zichzelf te leren vechten. 

Inzicht in het familiesysteem

Als je een familieopstelling doet is het belangrijk om te weten wat er wel en niet onderdeel is van je familiesysteem zodat je inzicht krijgt in welke krachten je beïnvloeden, wat dit betekent voor jouw lot en jouw ontwikkeling als persoon. 

Onderdeel van je familiesysteem:

 • (voor)ouders, broers, zussen 
 • (Ex) partners (jezelf en ouders) 
 • Onuitgewerkte problemen tussen (voor)ouders, generaties of landen: een dader slachtoffer dynamiek 
 • Familiegeheimen
 • Je geboorteland 

Geen onderdeel van je familiesysteem, heeft wel invloed op je leven (je lot).  

 • Seks partners
 • Adoptie ouders 
 • Verwerkt leed  
 • Geopenbaarde geheimen 
 • Land waar je woont 

In ieder familiesysteem is er een:

 • Persoonlijk geweten – jouw morele kompas 
 • Familie geweten – het morele kompas van je familie
 • Universeel geweten – ‘Gods’ morele kompas, een macht die ons begrip overstijgt.

 

Je familie geweten

Je familie geweten is sterk van invloed op de keuzes die jij maakt. Niet naar dit geweten handelen creëert een gevoel schuld. Het ligt voor de hand om te handelen vanuit het willen vereffenen van je schuldgevoel. In sommige gevallen is een schuldgevoel een helpend signaal. Je voelt je bijvoorbeeld schuldig dat je lang niet bij je ouders langs bent geweest en klopt weer eens aan. Of je voelt je schuldig omdat je jouw partner al een tijdje niet de aandacht hebt gegeven die hij/zij verdient. Maar in sommige gevallen volg je een schuldgevoel dat je ontkracht. Dan hou je jezelf in omdat je niemand ‘tot last’ wil zijn. Je cijfert jezelf weg of past jezelf aan. Iedere generatie heeft als taak om zichzelf verder te ontwikkelen, om een ‘mooiere’ wereld achter te laten voor de volgende generatie. 

 

Dat betekent dat je in een situatie terecht zal komen waarbij het familiegeweten in strijd is met jouw persoonlijke geweten. Jij gaat de grens over, de grens tot waar jouw familie geweten reikt. Je familie zal je in veel gevallen geen toestemming kunnen geven om de stap voorbij die grens te zetten, het is dan aan jou om jezelf die toestemming te geven. Om jouw eigen morele kompas te volgen, om ‘je nek uit te steken’ op weg naar een nieuwe, mooiere toekomst voor jezelf en de volgende generatie. 

_________________________________________________________________________________

Wil jij de magie van (familie) opstellingen ervaren? En lijkt het je mooi om zowel groepen als individuen te kunnen begeleiden met opstellingen werk? Misschien is de systemisch werk opleiding wat voor jou.