Trend forecaster Lieke Dols voorspelt: Less is more wordt de toekomst.

Wat gebeurt er wanneer Mariëtte, Maryama en Lieke Dols hun krachten bundelen? Dan ontstaat er een nieuwe opleiding genaamd: ‘Innoveren met impact’. Mariëtte en Maryama zijn uiteraard bekend bij jullie, dus daarom gaan wij Lieke aan jullie voorstellen. Lieke Dols is een trend forecaster en toekomststrateeg. Ik -Dwight- belde Lieke op om uit te vogelen wie zij is en wat een trend forecaster/toekomststrateeg eigenlijk precies doet?

 

“Mijn werk is enigszins tweeledig want naast dat ik lange innovatie- en strategietrajecten begeleid, geef ik ook trend talks, trend tours en korte masterclasses. Wat ik voor bedrijven doe is dat ik ze inzicht geef in hoe de markt zich waarschijnlijk gaat ontwikkelen. Bedrijven komen om verschillende redenen naar mij toe. Het ene bedrijf heeft nog geen product ontwikkeld en wil weten hoe hun markt eruit ziet en hoe het zich zal ontwikkelen. Terwijl het ander bedrijf van koers wil veranderen, hun huidige strategie wil herzien en soms zelfs het product wil aanpassen. De bedrijven die al een product hebben en toch willen veranderen, doen dat (gelukkig) meestal preventief. Naar mijn mening is dat de beste manier om mee te bewegen met de markt, omdat je dan echt iets kan creëren i.p.v. dat het ontstaat vanuit financiële onrust.”

 

Hoe ben je in dit vakgebied beland?

“Dat is eigenlijk ontstaan door mijn natuurlijke nieuwsgierigheid naar alles wat de mens beweegt. Via mijn opleiding International Lifestyle Studies op Fontys Tilburg ben ik in aanraking gekomen met trendwatching. Vanaf het eerste moment wist ik dat trendwatching voor mij een perfecte samensmelting was tussen twee aspecten die ik heel leuk vind, het analytische en creatieve.”

 

Hoe voorspel je een trend?

“Je hebt heel veel factoren die een rol spelen om een trend te voorspellen, maar er zijn een aantal zaken die een grote rol spelen. Kijken naar patronen uit het verleden zijn belangrijke indicatoren voor de toekomst. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is dat er gekeken wordt naar wat er gebeurt op microniveau. Er is namelijk eerst een kleine groep (innovators) die het voortouw neemt en als dat door een grotere groep wordt opgepakt, zal het zich als een olievlek over de rest van de maatschappij spreiden. Hoe vroeger je een verandering op microniveau waarneemt, des te makkelijker je de trend kan voorspellen.”

 

De toekomst staat nooit vast. Dat maakt dat trendwatching om een 24/7 mindset vraagt. Je bent continu aan het signaleren en ontrafelen wat er speelt en wat er verandert. Er is niet één toekomst. Er zijn meerdere toekomsten mogelijk. Daarom verken je altijd meerdere ‘wegen’ naar de toekomst.

 

Heb je weleens een misser gehad?

“Nou ik heb weleens iets waargenomen op microniveau en gedacht dat het zich binnen de kortste keren zou uiten op macro- en/of meganiveau, maar dat ging dan aanzienlijk trager dan ik had verwacht.”

 

Trends zijn in de kern veranderende verwachtingen van ons als mens

 

Ontstaat een trend doordat een latente behoefte wordt aangewakkerd of wordt een behoefte gecreëerd door externe factoren?

Beide kunnen het geval zijn. Het kan zijn dat de innovators die latente behoefte aanwakkeren bij een grotere groep, maar behoeftes kunnen ook ontstaan doordat er rigoureuze veranderingen plaatsvindt, zoals de huidige Coronacrisis.

 

Welke trend gaat zich de komende tijd ontwikkelen?

Aan de ene kant zie je dat bepaalde digitaliseringsprocessen in een stroomversnelling zijn gekomen. Zo komen we er nu achter dat locatie onafhankelijk samenwerken via virtuele platforms effectiever is dan gedacht. Robots worden ingezet als gastvrouw (of man) in een ziekenhuis of zorghotels en ook kunnen we virtueel naar een museum. De digitale wereld zal steeds meer vervlochten raken met ons dagelijks leven. Parallel aan deze ontwikkeling is de toename aan een ‘less is more’ samenleving als tegenreactie van de jarenlange welvaart, groei en consumeren. Minder verspilling, minder bezit, minder vliegen, minder prikkels. We hechten steeds meer waarde aan immateriële zaken zoals zingeving, betekenisgeving en persoonlijke groei.. Wat dat betreft gaan we meer terug naar de kern. Los van dat ik die trend zie ontstaan, geeft mij dat ook positieve hoop voor de toekomst.